„Работата” по закупуване на автомобил, независимо дали е употребяван или съвсем нов, не свършва с избора на модел, цвят, мощност, икономичност. След закупуване на автомобил следват няколко задължителни процедури: регистрация, застраховка, заплащане на данъци и такси.

Регистрация на автомобил

Когато говорим за регистрация на автомобил, закупен в чужбина от страна-членка на ЕС трябва да се има предвид, че колата се регистрира в страната, където собственикът на автомобила пребивава постоянно. За период на престой по-малък от 6 месеца не е нужно колата да бъде регистрирана в новата страна, а данъците, които се плащат са свързани единствено с пътните такси, ако са предвидени такива. 

 

Три основни случая за регистрация на автомобил:

1. Първоначална регистрация на автомобил

Нужно е да се представят следните документи в КАТ:

• Договор за покупко-продажба или удостоверение за собственост и фактура за покупка на автомобила.

• Документ за платена Екотакса

• Удостоверение за заплатена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“

• Заявление за регистрационен номер по адресна регистрация

• Следва преглед на автомобила

Задължение на купувача на нерегистриран в страната автомобил да започне процедурата по регистриране в КАТ по постоянен адрес в 2-седмичен срок. Като предварително е сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и заплатена Екотаксата.

 

2. Какво следва, ако автомобилът вече е бил регистриран в страната:

• Прехвърляне на собствеността върху автомобила.

• Подаване на следните документи в КАТ:

- Нотариален документ, голям и малък талон на автомобила. Номерата на колата не се сменят единствено, ако постоянната адресна регистрация на новия собственик съвпада с тази на регистрирания вече автомобил.

- Заявление за нов регистрационен номер по адресна регистрация

• Преглед на автомобила

При закупуване на автомобил, вече регистриран в страната, подаването на документите в КАТ се прави в двуседмичен срок от покупката. Пререгистрацията може да бъде извършена само, ако са платени предварително застраховка Гражданска отговорност, технически преглед и данък върху колата.

 

3. Регистрация на автомобил, внесен самостоятелно от чужбина

Автомобилът може да бъде внесен в страната с регистрационния номер на стария собственик или с временен номер. Друг начин е на автовоз.

Нужно е да се представят следните документи в КАТ:

• Сертификат за съответствие, издаден от производителя

• Документ за собственост с данни за идентификация на превозното средство.

• Документ за платена застраховка „Гражданска отговорност“

• Табели с регистрационен номер, ако влизате в страната с номер на колата

• Удостоверение за това, че автомобилът отговаря на изискванията за движение по пътищата в страните-членки на ЕС.

• Митнически документ за внос в ЕС, ако автомобилът е бил внесен от страна извън ЕС

• Документ за платена Екотакса

• Доказателство за платено ДДС. Имайте предвид, че размерът на ДДС зависи от това дали автомобилът е нов или употребяван, дали е закупен от частно лице или от търговец (При покупка на нов автомобил – под 6 хил. км. или на не повече от 6 месеца не е нужно да се плаща ДДС в страната на закупуване, ако автомобилът ще се регистрира в друга страна от ЕС. При закупуване от частно лице не се заплаща ДДС нито в страната на закупуване, нито в страната на регистрация. При закупуване на употребяван автомобил от професионален търговец се начислява ДДС единствено върху печалбата от продадения автомобил и не се заплаща повторно в страната, в която ще се регистрира автомобилът, в случай че е била закупена в чужбина.

При първа регистрация, прегледът на автомобила играе роля на технически преглед с валидност 1 година.

 

Заплащане на данъци и такси

След регистрация на закупения автомобил в КАТ, автоматично се изпраща информация до Данъчната служба за местни такси и данъци, затова не е необходимо да се подава лична декларация за придобиване на нов автомобил. Данъкът, който трябва да се заплати е със срок от деня на регистрация на автомобила до края на календарната година. 

Формулата за изчисляване на данъка за автомобил е: nКW x КГП х КМД, където

nKW – Мощност на двигателя в KW

КГП - Коефициент на година на производство

КМД – Коефициент за Мощност на двигателя

• до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;

• над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;

• над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

• над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

• над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

• над 14 години – 1

• над 5 до 14 години включително - 1,5

• до 5 години включително - 2,8.

Предвидена е 50% отстъпка от данъка върху автомобила, ако е с мощност на двигателя до 74 kW и e снабден с действащи катализаторни устройства. Съществува и допълнителна отстъпка от 5% при заплащане на данъка до 30 април, по принцип първата вноска се заплаща до 30 юни, а втората до 31 октомври.

Екотакса

Ако закупеният автомобил е нов внос, трябва да се плати еднократно екотакса, чийто размер зависи от вида и годините на колата. 

Винетки

За ползване на републиканските пътища е необходимо закупуване на винетка, цената на която се определя от периода за който се купува (дневна, седмична, месечна, годишна) и от категорията на автомобила.

Едва след приключване на всички тези процедури по закупуване на автомобила можете да пътувате спокойно. 

 

Има ли начин да се спестят част от процедурите след покупка на автомобил?

Безспорно най-много главоболия създават самостоятелно внесените от чужбина автомобили и закупените от случайни продавачи. Избирайки подходящ за вас автомобил от Das WeltAuto, вие си осигурявате и по-гладко протичане на процедурите в КАТ след покупка. Заедно с гарантираното спокойствие по пътя, получавате и всички необходими документи за произход, детайлна техническа проверка,  съдействие при сключване на застраховки, както и при регистрация.