Въведените след 2012 година етикети за гумите са улеснение за шофьорите, които с бърз поглед могат да се ориентират в техните основни работни характеристики. Но детайлна информация за гумата може да открием по самата нея, стига да сме запознати каквоозначава всяко едно обозначение.

РАЗМЕР НА ГУМАТА

1. Широчина на профила на гумата (мм)

2. Височина на профила на гумата (%)

Това е съотношението на височината на страница към широчина на протектора. В случая е 55% от 215 мм т.е. 118.25 мм.

3. Обозначение за радиална конструкция

То носи информация за разположението на каркаса. Той се изработва от различни видове корда - текстилна и фибростъкло за леките и метална за товарните гуми. При леките автомобили той се разполага напряко на радиуса на колелото (радиално), а при някои професионални или товарни гуми те са под ъгъл от радиуса (диагонално). 

4. Диаметър на джантата (цол)

Ако е необходимо преобразуване на мерните единици се взима предвид, че 1 цол е равен на 25,4 мм.

ТОВАРЕН ИНДЕКС

5. Товарен индекс (Li). Той ни носи информация каква е допустимата стойност на натоварване за конкретната гума при максимална скорост. Можем да го открием на страничната стена на гумата където е обозначен нейния размер. При леките автомобили товарния индекс се движи между 75 и 105 (387 – 925 кг). При натоварване, което надвишава допустимите стойности се препоръчва движение с по-ниска скорост. 

 

СКОРОСТЕН ИНДЕКС

6. Скоростен индекс (Si). Както подсказва самото му име, той показва каква е максималната допустима скорост за конкретната гума. За да се определи тази стойност се взима предвид товарния индекс. Най-разпространени са гумите, обозначени с латинската буква „H“, която съответства на 210 км/ч.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

7. Обозначение за условия на експлоатация

Обозначението идва от превода на думите „кал и сняг“ (mud/snow) като показва, че те могат да се ползват в тези условия благодарение на по-различната шарка на протектора. Слага се на зимни или всесезонни гуми.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

DOT. Това е код, който показва датата на производство на гумата. Съставен е от четири цифри като първите две обозначават седмицата, а последните две – годината (важи за гумите, произведени след 2000 година). Трябва да се има предвид, че годината на производство не може да се приема като гаранция за качество, защото има външни фактори, които могат да повлияят на стареенето на гумата като например начина на нейното съхранение, условията на ползване (климат, скорост, натоварване), налягане и др. Със сигурност не се препоръчва експлоатация на гума, при която е износен протектора (под 1.6 мм).

Самото стареене на гумата е следствие от износването и втвърдяването на каучука, което влияе на сцеплението с настилката. Немонтирани и неизползвани гуми на склад също могат да „стареят“, ако са на топло, влажно място или пряка слънчева светлина. Не може да се твърди, че винаги гума с по-нов DOT има по-добри качества от такава с по-стар. Цифрите сами по себе си не дават информация при какви условия са карани гумите и как са съхранявани.