Въпреки че е едно от най-революционните изобретения на 19 век, електрическата крушка с нажежаема жичка е време да остане в историята. Основната причина за това е огромното количество енергия, която тя губи под формата на топлина. Вече е наличен нов източник на светлина - LED (Light Emitting Diode) осветлението.

Какъв е принципът на действие? Революционното откритие в случая е технология, която използва осветление с полупроводникови елементи. Какво означавa това? Вместо да се генерира светлина с помощта на газ, в случая тя се получава от частичка полупроводник когато електроните се движат във вътрешността на неговата структура. Необходимо е да се свържат два полупроводника с различна проводимост. В единия слой има отрицателни електрони от типа „n“, а в другия – положителни от типа „p“, които имат отвори.  Единият слой излъчва, а другият привлича излъчваните електрони. При наличие на електрически заряд започва прекомбиниране и йоните с отрицателен заряд се насочват към тези с положителен заряд. При преминаването през техните отвори се генерира енергия под формата на фотон. Именно тази светлинна частица е в основата на LED крушките. 

Историята. Въпреки че навлизането на LED осветлението в ежедневието настъпва през последните години, първите стъпки за неговото откриване са направени още през 1907 година. Тогава английският изследовател Хенри Раунд за пръв път описва явление, при което ток преминава през метал. Първият прародител на сегашното LED осветление се появява двайсет години по-късно благодарение на съветския изобретател Олег Лосеве. Откритието му се публикува в много руски, немски и английски списания, но практически не намира приложение. 

През 1961 година Робърт Байард и Хари Питман откриват, че арсенидът излъчва инфрачервена светлина при преминаване на електричество през него и патентоват технологията на инфрачервения светодиод. Въпреки това в историята е останало по-полулярно името на Ник Холоняк, който година по-късно разработва за General Electric светодиод, който може да се приложи в практиката. Все още обаче не може да се говори за масово производство, защото цената на светодиодите е твърде висока. 

Първите светодиоди са излъчвали само червена светлина и са се използвали за индикатори в електрониката и при дисплеите.  На по-късен етап се появяват и тези в жълта и зелена светлина, които намират приложение в електроуредите за индикация на техния „standby“ режим. Революционното отритие, което позволява разработването на цялата гама от цветове обаче е синият светодиод. Той е открит през 1993 година от Шуджи Накамура, японски физик и инженер. Фирмата, за която той работи не подкрепя неговата инициатива и поощряват откритието му с награда от 200 долара. През 2001 година той завежда дело срещу своя работодател, което продължава 4 години, като накрая е прието да му бъде изплатена сумата от 8,1 млн долара. След края на делото той се мести да живее в САЩ, където става професор в калифорнийски университет. През 2014 година, заедно с двама негови японски колеги, Акасаки и Амано, получават Нобелова награда за физика. Заслугата е отритието на сините светодиоди, които позволяват понижаване на цената и приложението на LED осветлението в различни сфери на производство. Днес то се ползва при изработката на дигитални часовници, електрически фенерчета, пътни знаци, смартфони, таблети, декоративни лампички и не на последно място – фаровете на колите. 

Предимства. Списъкът е дълъг и заслужава подобаващо внимание. Именно многобройните предимства на LED осветлението са тези, които го правят предпочитано във всеки един промишлен сектор. Виж повече за предимствата ТУК.