Днес думата лизинг е неизменна част от речника ни. Купуваме автомобили, върнати от лизинг, но рядко се замисляме откога съществува тази практика и защо тя е толкова успешна и до днес. Кратка разходка в историята отговаря на тези въпроси.

Лизингът – откъде започва всичко? Историята ни припомня откъде започва началото на услугата „лизинг“. Самата дума произлиза от английската дума „lease, която характеризира именно отдаването на вещ за временно ползване. Към днешна дата може да звучи странно, но първите продукти, отдавани на лизинг са били телефоните. През 1877 година в САЩ фирмата на Греъм Бел предлага за пръв път възможност да се използват най-новите изобретени телефонни апарати без да се придобива собственост върху тях. Успехът на инициативата и нарастването на продажбите разпространяват този вид услуга и в другите браншове.

Автомобили, върнати от лизинг. Икономическата криза, която завладя Европа преди години, не подмина и автомобилния бранш. Много хора изпитаха трудност да погасяват своите вноски и се увеличи броят на автомобилите, иззети от лизинговите дружества заради необслужени кредити. Компаниите предпочетоха да ги предложат за бърза разпродажба без дори да се търсят печалба вместо да ги трупат като пасивен актив. По този начин многобройни нови клиенти, особено в Източна Европа, получиха възможност да купят желаната кола на по-достъпна цена.

В пика на кризата иззетите автомобили бяха грешно наричани „върнати от лизинг“, но самият интерес към тях продължи и след това. Това се дължи на факта, че автомобилите, върнати от лизинг продължават да бъдат търсени заради тяхното добро състояние и приемлива цена. Промяна се наблюдава в принципа, чрез който се обновява този пазар. За разлика от предишни години когато колите са връщани предимно заради необслужен лизинг, сега вече това се дължи и на тепърва развиващия се пазар на оперативен лизинг.

Оперативен лизинг. При него автомобилите се връщат на официалните вносители, като най-често това се случва от 3 до 4 години след закупуването на автомобила. Ползвателят придобива правото да ползва желаната кола без да става неин собственик като за периода на ползване плаща месечни вноски, които покриват и разходите за поддръжка. За разлика от финансовия лизинг не се предвижда по-голяма първоначална вноска, което не изключва възможността да се изиска парична гаранция, която се възстановява след изтичане на договора.  Оперативният лизинг по своята същност е своеобразен договор за наем, след изтичане на който лизингополучателят може да върне автомобила и да го замени с по-нов. Тази форма на ползване е много удачна за фирми, защото не изисква влагане на голям капитал за закупуване на коли и поддръжка, а в същото време автопаркът е постоянно обновен. Тя е предпочитана в Европа, но постепенно навлиза и на нашия пазар. Така нараства и тенденцията автомобилите, върнати от лизинг да са все по-предпочитани на българския пазар. Това ни дава възможност да караме едни от най-новите модели – не след години, а сега!